Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Jachthaven ‘de Molenwaard’ B.V. (hierna Jachthaven ‘de Molenwaard’), is gevestigd aan Van Nahuysweg 151, 8061 EZ Hasselt, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jachthaven ‘de Molenwaard’ is te bereiken via:

Van Nahuysweg 151

8061 EZ Hasselt

038 - 477 1651

info@molenwaard.nl

www.molenwaard.nl

Wanneer u de informatie op www.molenwaard.nl  gaat gebruiken, gaat u akkoord met ons privacy beleid en de voorwaarden. Wilt u meer informatie ontvangen, dan kunt u ons bereiken via bovenstaand mailadres of telefoonnummer.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Jachthaven ‘de Molenwaard’ kan uw gegevens verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u de gegevens aan ons verstrekt.

Hierbij de te verwerken gegevens:

 • Achternaam en voorletters, en soms uw voornaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Land waar u woont
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Paspoort-/ID-kaart/Rijbewijsnummer en geldigheidsduur van het document
 • Merk, naam en gegevens van de boot

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wij kunnen niet nagaan of een bezoeker van onze website meerderjarig is of minderjarig. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht het zo zijn dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben ontvangen zonder toestemming, dan kunt u dit aangeven via info@molenwaard.nl. Wij zullen de gegevens dan verwijderen.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

 • Voor het bijhouden van een ligplaatsenlijst
 • Voor het bijhouden van een stroomlijst
 • Voor het bijhouden van een lijst voor de stalling van de boten
 • Voor administratie van trekkershutten
 • Voor administratie van campinggasten/campergasten
 • Voor de facturatie
 • Om u te kunnen bellen of mailen bij vragen/diensten/calamiteiten over de boot
 • Om diensten te kunnen verlenen

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 • U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • U heeft het recht op inzage en een afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • U heeft recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, aanvulling of verwijdering mondeling, of middels een mail naar info@molenwaard.nl, kenbaar maken.

VRAAG OF KLACHT

Wanneer u ergens mee zit, dan kunt u altijd naar ons toekomen. We lossen dit graag, samen met u, op.